1398/07/17 08:21
حضور در جلسه معارفه سرپرست حراست شهرداري تلخاب
حضور آل یاسین ، مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری مرکزی در جلسه معارفه سرپرست حراست شهرداری تلخاب با حضور مهدیان شهردار تلخاب ، اعضای شورای شهر و کارکنان شهرداری، علی زنگنه به عنوان سرپرست حراست شهرداری تلخاب منصوب شد. و از شهرداری و بخشداری خنجین نیز بازدید بعمل آمد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved